Hádanka:                             Který z nich je současný březovský duchovní správce ?

       Narodil se 24. února 1965 ve Valticích jako jedno z dvojčat. Žil v Popicích - na jihomoravské vesnici, v kraji pod Palavou s Pouzdřanskou stepí, lesy, rybníky, lužním pralesem (nyní přehradou Nové Mlýny).
      Do školy chodil v Popicích, v Hustopečích u Brna (bytem v Kurdějově) a v Šakvicích (opět bytem v Popicích).
Pak vystudoval gymnázium v Břeclavi.
Rok učil na ZŠ v Pohořelicích (školní rok 1984 - 1985) a pak nastoupil do výkonu základní vojenské služby v Lounech (1985 - 1987).
      Po dvou "zelených" letech nastoupil do zaměatnání ve výpočetním středisku v Brně. Zde začal dálkově studovat na VŠEkonomické v Praze obor automatizované systémy řízení (ASŘ). V této době konvertoval.
Svátost křtu a biřmování přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově na Boží hod vánoční 25. 12. 1989.
      Zanechal studia na VŠE v Praze a 1. 3. 1990 vstoupil do kandidatury kapucínského řádu ve Fulneku.
1. 9. 1990 začal roční noviciát.
Od 1. 9. 1991 studoval teologii na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po 4. ročníku neobnovil časné sliby a odešel z řádu, na rok přerušil studium, a pracoval jako asistent šéfredaktora nakladatelství MCM. Pak dokončil studium jako kandidát kněžství za olomouckou arcidiecézi.
            Po promoci 1997 byl vysvěcen na jáhna (1. stupeň kněžského svěcení).
Po roční jáhenské praxi v Zábřehu na Moravě byl vysvěcen na kněze v r. 1998, načež byl poslán jako novokněz na místo kaplana do Uherského Brodu.
      Od 1. 7. 2000 je administrátorem v Březové nad Svitavou a excurendo administrátorem v Radiměři a Horní Hynčině (Pohledy). Od 1. 12. 2003 ustanoven farářem.