Na opravě kaple sv. Izidora v Moravské Chrastové zvenku
 

I zevnitř
 
Bude pracovat obecní úřad v Brněnci, nebo objekt je ve vlastnictví obce.