Vážení přátelé a milí dobrodinci !

Jestliže jsme u Vás nalezli pochopení a rádi nám jakkoli pomůžete,
srdečně Vám za to děkujeme.

Jako skromný avšak nikoli bezvýznamný projev vděčnosti
příjměte od nás laskavě službu slavení
mší svatých za dobrodince.
Jsou slouženy dle možností první neděli v měsíci a vyprošujeme Vám jimi
Boží požehnání, zdaví, štěstí, úspěch v životě a pokoj v srdci.

                     Římskokatolická farnost Březová nad Svitavou (IČO: 46452231) 
                     Farní 76,
        569 02  Březová nad Svitavou                   Telefon: (+420) 461 521 117
                                                                         T-mobile: (+420) 604 759 148
        Banka:          Česká spořitelna a.s.,             účet č.:
1280258309 / 0800

Na vyžádání od nás dostanete osobně či poštou potvrzení
o finančním daru neziskové organizaci,
neboť o tuto částku lze na konci roku snížit daňový základ.

Pán Bůh Vám zaplať !