Jaká práce nás čeká v nejbližší budoucnosti

FARNÍ CENTRUM V BUDOVĚ FARY

Přízemí farní budovy chceme otevřít jako pastorační centrum, kde by se mohli věřící sejít, vzdělávat se, navzájem se sdílet a těšit. Rovněž děti, aby si mohly něco zahrát.
Prostě, aby všichni křesťané měli někde své útočiště klidu, zábavy a vzdělávání s možností plánovat společně život farnosti a mít velkou radost ze života s vědomím, že nejsou sami, ale že jsme jedna velká rodina bratří a sester v Ježíši Kristu.

Projekt jsme rozdělili na 3 fáze rekonstrukce:

1. fáze

  1)    Oprava střechy s okapy                                                              355.600 Kč
  2)    Hlavní dveře                                                                                  17.000 Kč
        (Bezpečnostní mechanické kování                                                 15.000 Kč)
  3)    Boční dveře se světlíkem                                                              17.500 Kč
        (Bezpečnostní mechanické kování                                                 15.000 Kč)
  4)    Fasáda venkovní                                                                         216.100 Kč
  5)    Kastlová okna 2ks.                                                                        10.000 Kč
         Vysekání starých oken                                                                       600 Kč
         Osazení nových oken                                                                      2.500 Kč
  6)    Mříže do oken v přízemí 142.000 Kč + 31.240 Kč (22%DPH) = 173.240 Kč
         Zakotvení ve zdi                                                                               4.000 Kč
        (předpokládaná doprava mříží                                                        15.000 Kč)
  7)    Utěsnění oken                                                                                 9.000 Kč

Nejnutnější opravy v této 1. fázi činí celkem:                                        850.540 Kč
                                                                                                    = cca.  28.350 €

2. fáze

  8)    Elektroinstalace                                                                             50.000 Kč
  9)    Instalatérské práce                                                                        40.000 Kč
10)    Kuchyňka                                                                                        7.700 Kč
11)    Koupelna                                                                                       23.500 Kč
12)    Chodba                                                                                            3.500 Kč
13)    Kotelna                                                                                          29.800 Kč
14)    Rekonstrukce zdi farní zahrady                                                     33.000 Kč
15)    Vymalování stěn a nátěry interiéru
16)    Natření fasády venkovní
17)    Podlahové krytiny
18)    Vybavení společenských místností, kanceláře a kuchyňky         200.000 Kč

Celkové náklady ve 2. fázi činí celkem:                                                387.500 Kč
                                                                                                    = cca.  12.920 €

3. fáze

Jestliže uspějeme v obou předchozích fázích, vypracujeme přesnější projekt na vybudování sportovního prostoru v exteriéru fary.

Sami vidíte, jak to vypadá nyní:

Je potřeba natáhnout nové omítky, někde i novou podlahu a vybavit místnosti příslušným zařízením. Totéž omítání čeká celou fasádu fary (viz. fotografie na stránce "Budova fary").

 Prozatím nemáme peníze na nic z toho, co by bylo potřeba udělat. To, co jsme u nás mohli dostat, to už jsme obdrželi a tak nám nezbývá, než prosit Vás, kteří jste navštívili naše stránky, zda byste nám nemohli jakkoli finančně pomoci (viz. stránka Prosba o pomoc).