Práce, která je díky Bohu za námi

V roce 2001 jsme položili novou mramorovou dlažbu v presbytáři kostela a interiér jsme kompletně vymalovali za celkové náklady 250.000 Kč.

 

FARA
Na celé faře jsme zrekonstruovali ústřední vytápění a připojili plyn, vymalovali takřka celé horní patro a v přízemí dvě společenské místnosti a také jsme uklidili nepředstavitelné množství nejrůznějšího nepořádku a harampádí.

Na fotce je zachycen původní stav omítek:


Celkové náklady na oparvu fary do konce roku 2002 činily přes 320.000 Kč, z nichž 240.000 Kč jsme během dvou a půl roku dostali darem od právnických i fyzických osob a velmi jim za to děkujeme.

Poděkování sponzorům a brigádníkům:
Zvláště chceme na tomto místě poděkovat římskokatolickým farnostem Kelč a P. Piotru Wardeckému, Loučka, Březová u Uherského Brodu a P. Janu Kornekovi, Vlčnov a P. Michalu Pořízkovi, Újezdec u Uherského Brodu a P. Petru Wnukovi, Hradčovice a P. Antonínu Škabrahovi, Bojkovice a P. Antonínu Bělíkovi (+RIP+), bratřím Dominikánům v Uherském Brodě, Nivnice a P. Josefu Nuzíkovi, Velké Bílovice, Dolní Bojanovice, Pitín a P. Karlu Janečkovi, Hluk a P. Jaroslavu Kapušovi, Zubří a P. Pavlu Wichlendovi, Mohelnice a P. Zdeňku Grassovi, Dolní Němčí a P. Ladislavu Švirákovi, Strání a P. Janu Turkovi i P. Janu Hrudíkovi. Velmi děkujeme rovněž dalším sponzorům, zvláště Katolické Charitě v Uherském Brodě a paní ředitelce Jarmile Tomancové, i  paní Bohumile Václavíkové (+RIP+), panu inženýrovi Radomíru Beníčkovi s rodinou z Uherského Brodu a všem anonymním dárcům a dobrým lidem.

Zvláštní poděkování patří také brigádníkům z Prakšic, Pašovic, Uherského Brodu a Březové nad Svitavou, kteří přiložili ruku k dílu a bez nichž by to vše nebylo tak brzy a levně.