Budova fary

V r. 1833 - 1835 byla vystavěna nynější farní budova. K faře náleželo tehdy 91 a 7/8 měřice polí, 3 a 4/8 měřice pastvin a 188 a 5/8 měřice lesa.
Původní farní budova stála v současné zahradě, blíže ke kostelu.

Poválečná fotogarie farní budovy
 

Současné foto

Zvenku dnes v dezolátním stavu:
 

Uvnitř rovněž:
 

Pořadí farářů:

Jména prvních farářů březovské farnosti nejsou známa.
Kolem r. 1353 spravoval snad farnost farář Ješek z Opavy.
Farnost spravovali od jejího založení premonstráti z Litomyšle.
Až od r. 1560 byla farnost obsazena prvním světským knězem Janem Baworovským
          1566 odchází do Kelče
1566 - ?      po něm farář Wenzel a neví se do kdy
                   následujících takřka 100 let není známo
1651 - 1665 Kašpar Friedrich Kraus z Frývaldova
1666 - 1688 Jakub Maxmilián Proksch ze Svitav
1688 - 1716 Josef Matěj Friedl ze Svitav
1716 - 1719 Augustin Josef Kunz z Altstadtu ze Slezska
1719 - 1720 Ignác František Kottyrba z Petrovic ve Slezsku
1720 - 1733 Martin Jiří Neubauer ze Svitav
1733 - 1740 Antonín svob. Pán z Galbenhofen
1741 - 1745 Th. Dr. Valentin Adam Schlosser ze Svitav
1745 - 1773 František Antonín Steinbock ze Svitav
1773 - 1781 Fr. Ignác Mehrer z Opavy
1782 - 1817 Mathias Josef Allé z Jihlavy
1814 - 1816 Josef Fürst ze Slavonic
1816 - 1831 Johann Schirmeisen z Osoblahy
1831 - 1858 Filip Czerny z Medlova
1858 - 1872 Josef Czamsky z Velké Bystřice
1872 - 1878 František Schestag z Moravských Vyšehorek
1880 - 1887 Vincenc Hausner z Moravské Hůzové
1887 - 1902 Eduard Blaha ze Sovince
1902 - ?       P. Alois Michalík
? - 2. s.válka P. Wilhelm Pajatsch (údajně pro pokročilé stáří vystrnaděn farníky)
?                        Kaplan P. Vincenc Linhart (Pokusil se utéct před gestapem, vyskočil z okna a poranil si nohu, proto byl následně zatčen.)
? -       1944 P. Bernard
1944 - 1945 P. Suchánek (byl zde 1 rok a pak musel narukovat na vojnu)
1945 - 1961 P. Jiří Poštulka
?                        P. Rabas (pravděpodobně ho zde jako přítele ukrýval farář P. Poštulka)
?                        Kaplan P. Jan Šnajdr zde působil do r. 1953, kdy mu byl odňat státní souhlas
do převratu?       P. Josef Richter (prý výborný kazatel, hudebník a zpěvák, ctitel Panny Marie)
?                        Kaplan P. Miroslav Pilch
?                        Kaplan P. Ludvík Kus (odešel jako farář do Horní Hynčiny a vrací se zpět:)
1961 - 1983 P. Ludvík Kus (odchází do Krnova)
?                        P. Alois Blahutka (zanechal kněžství a oženil se)
1983 - 1987 P. Václav Gandera
1987 - 1988 P. Jan Brzobohatý (zemřel v Krnově)
1988 – 1999 P. Josef Pejř
1999 - 2000 Mgr. P. Jiří Polášek (Duchovní správa ze Svitav jako excurendo)
2000 - dosud 
Mgr. P. Pavel Šíra ( současný duchovní správce)