Poděkování autorům 

Historické informace o městě, farnosti, faře a obecné informace poskytli autoři dosud nevydané knihy o historii města Březová nad Svitavou, kterou připravují k brzkému vytištení.
Panu Jaromírovi Pařilovi ml.,
panu Romanovi Demlovi
a panu MUDr. Oldřichovi Vaňkovi
upřímně děkujeme za svolení k bezplatnému zveřejnění těchto informací.

Za korekturu a úpravu historických dat
panu Jiřímu Válkovi

Fotodokumentaci města a slavnosti Božího Těla pořídil a upravil
pan Petr Šíra

Kamera:
pan Miroslav Kopecký

Sazba a z části materiál:
Mgr. P. Pavel Šíra, farář,
který za farnost upřímně všem děkuje.