O slavnosti Božího Těla v roce 2002, po mši svaté opět po 34 letech vyšel z kostela průvod s monstrancí na březovské náměstí. Tohoto svátku Těla a Krve Páně se zúčastnilo přibližně 200 lidí.

Kapela


Videoklipy ze slavnosti (bez ozvučení):

Klip1 (426 KB)
Začátek průvodu

Klip2 (295 KB)
Na náměstí

Klip3 (324 KB)
Modlitba na náměstí

 

Klip4 (164 KB)
Požehnání na náměstí

Klip5 (344 KB)
Návrat ke kostelu

Klip6 (377 KB)
Požehnání u kostela

Klip7 (195 KB)
Te Deum

 
Tiché svědectví o velké události